Descargar Chinese Chess Xiangqi v2022012622r Para Android

nombreChinese Chess Xiangqi
CategoríJunta
Talla15.4MB
Instalaciones6454
DesarrolladorA389 St.
puntaje6,0
fecha
DescargarDescargar MOD APK
Google playChinese Chess Xiangqi Google Play

información de modificación:

Chinese Chess Xiangqi

Chinese Chess Xiangqi Introducir :

Chinese Chess Xiangqi là game chơi cờ tướng, cờ tướng úp, co tuong, co tuong up

[How to play]
A game chinese chess Xiangqi with 3 mode :

– Single player mode
– Two player mode
– Online player mode

With single player mode, you will 10 levels easy -> hard -> hardest playing with android.

With two player mode, you can play with your friends via bluetooth

And with online mode, you can connect with another player to play game

You can undo, redo state easy, auto save state of player.

Easy for player and nice UI

A special, a game application free 100% NO ADVERTISING

Share with your friends

Enjoy game !

Thanks

Cờ tướng, cờ tướng úp
có 4 chế độ chơi
– Chơi cờ ngửa người với máy
– Chơi cờ ngửa người với người
– Chơi cờ úp người với máy
– Chơi cờ úp người với người
– Tự động lưu trạng thái cờ đã chơi
– Các thế cờ cực cao, thế cờ giang hồ đều được tổng hợp các thế đánh, cách giải cho bạn chơi
– Hiển thị số quân chết
– Hơn 10 loại bàn cờ và quân cờ cực đẹp để bạn chơi
– Không cần login, không thanh toán, miễn phí 100%

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla :

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla

Chinese Chess Xiangqi Captura de pantalla

Chinese Chess Xiangqi (15.4MB)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.